Przedsi?biorstwo Us?ug Transportowych 100-mil Bierzanowski Spó?ka Jawna dzia?a na polskim rynku ju? od 2000 r. Nasza oferta obejmuje zarówno wyjazdy zagraniczne, jak i szeroki wachlarz wycieczek krajowych. Dysponuj?c autokarami klasy turystycznej, wspó?pracuj?c z profesjonalnymi kierowcami oraz wieloma biurami podró?y, ?wiadczymy us?ugi wysokiej klasy, zapewniaj?c niezawodno?? i zadowolenie. Nasze wieloletnie do?wiadczenie pozwala nam na ci?g?e poszerzanie dzia?alno?ci naszego przedsi?biorstwa. Dotychczasowych klientów zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku, a nowych do zapoznania si? z nasz? ofert? i skorzystania z naszych us?ug! Zapraszamy!

Szukasz swojego przewo?nika? Skontaktuj si? z nami ju? dzisiaj! Mamy w swojej ofercie:

  • WYCIECZKI,
  • ZIELONE SZKO?Y,
  • BIWAKI,
  • OBOZY NARCIARSKIE,
  • ZIMOWISKA,
  • WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI I M?ODZIE?Y,
  • PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE,
  • WYNAJEM AUTOKARÓW (OD 16 DO 58 MIEJSC),
  • IMPREZY INTEGRACYJNE.